Liên hệ

  • Địa Chỉ

    96B1/6 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Email

    sales@parisnhatranghotel.com
  • Điện Thoại

    +84 258 352 99 88